This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
Đặt Ngay
+81755610802
Đặt Ngay

Phòng

Check-in / 17:00-21:00 giờ
Kiểm tra-out / Cho đến 10:00 giờ

- Tại thời điểm đặt phòng, khách phải thông báo cho các tài sản của những gì thời gian khách dự định đến. Nếu những thay đổi thời gian đến, vui lòng cập nhật tài sản ít nhất 1 ngày trước ngày nhận phòng.
- Khách đến Nhật Bản vào kiểm tra trong ngày được yêu cầu cung cấp các thông tin chuyến bay bao gồm cả số chuyến bay và thời gian đến tại sân bay.

Close